Tag: I copy and share shit

De definities van religie

De definities van religie Echt jammer dat het Kopimisme niet in dit grapje is opgenomen we voelen ons buitengesloten. Dan vullen we het zelf maar aan! Kopimism: I Copy and Share Shit!