Tag: Kopimism: I Copy and Share Shit!

De definities van religie

De definities van religie Echt jammer dat het Kopimisme niet in dit grapje is opgenomen we voelen ons buitengesloten. Dan vullen we het zelf maar aan! Kopimism: I Copy and Share Shit!