Tag: sopa verliest draagkracht bij de nationale politiek in de VS