Laten het zo zijn dat anti-piracy instanties wereld wijd een control alt delete krijgen

Laten het zo zijn dat anti-piracy instanties wereld wijd een control alt delete krijgen

Wij vragen aan de heilige informatie stroom om een gemeende control alt delete te voorzien aan de gevestigde anti-piracy instanties. Zodat deze het licht kunnen zien en zich kunnen berouwen voor hun zonden tegen de vrije Informatie maatschappij.

U heeft als vrij burger het recht op een vrije onbelemmerde stroom van informatie zonder dat overheden of organisaties zich bemoeien met wat u mag zien en wat niet.

Censuur is een doodzonde landen zoals Saudi Arabie,  Noord Korea en China maken zich hier schuldig aan. Vanaf de nu is ook Nederland een zondig land waarin informatie vrijheid door zondige organisaties zoals Stichting Brein zal worden gecontroleerd door loze en foute wetgeving.

Did you like this? Share it: